Aly Jaerling

Tel:
+352 621 151592

E-Mail:
jaly@pt.lu

Trennung vu Kiirch a Staat

12Nëmmen een woar ëmmer konsequent...Ech well mei wessen


Krisis meeschteren

11No aler Traditioun, ëmmer op Käschten vun deene Klengen...Ech well mei wessen


Rentemauer

9Ass se um zerbréckelen oder gett se nei opgebaut?...Ech well mei wessen


Pensiounen

8Si se iwwerhapt nach sëcher?...Ech well mei wessen


D'Achtercher

7Verschiddener sinn driwwer ausgerutscht...Ech well mei wessen


Fraktiounszwang

6Demokratie an Tranche geschnidden...Ech well mei wessen


Politkäch

5Si si sëch fir näischt ze schued, fir opzefalen...Ech well mei wessen


Politbeschass

5Bis an Dréckskëscht gi se wullen...Ech well mei wessen


Politik

4Ëmmer lëschteg...Ech well mei wessen


Déi Lénk sinn nach ëmmer do

3Awer mat kuriéisen Verbündeten...Ech well mei wessen



Pages: << Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next >>