Aly Jaerling

Tel:
+352 621 151592

E-Mail:
jaly@pt.lu

Interventioun vum 12.05.2009 iwwer d’Motioun am Interessen vun de professionelle Fotografen

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Bon, Här President, ech mengen, dat do kann ech awer esou net akzeptéieren. Well dat do ass datselwecht, wéi wann s de de Fësch op där enger Säit ubaaks oder op där anerer Säit, gebak gëtt en ëmmer....Ech well mei wessen


Interventioun vum 12.05.2009 iwwer d’Mesuren fir de Chômage technique zugonschte vun de Salarieeën ze verbesseren

M. Camille Gira (DÉI GRÉNG).- Dir wäert awer keng Abschiedsried halen?!

(Hilarité)

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Här Gira, ech muss Iech enttäuschen: Ech kommen erëm.

(Hilarité)

M. Camille Gira (DÉI GRÉNG).- Mir hunn näischt dergéint....Ech well mei wessen


Interventioun vum 12.05.2009 iwwer d’Präsenz vum Aarbechtsminister an de Lyceeën virun de Walen

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Awer déi schwéiersten!

Här President, ech gesinn dat Ganzt do e bësse méi cool, well ech hunn hei de Verdacht, wéi wann hei Verschiddener sech schéin an de Knéi geschoss hätten.

Une voix.- Ouh?...Ech well mei wessen


Interventioun vum 12.05.2009
Dépôt vun der Gesetzpropositioun iwwer den externe Reklassement am neien Invalidegesetz

Den Här Jaerling huet d’Wuert gefrot, fir en Dépôt ze maachen.

2. Dépôt d'une proposition de loi...Ech well mei wessen


Interventioun vum 12.05.2009 zur Motioun iwwer d’biometresch Passbiller

16. Motion de M. Aly Jaerling relative aux photos d'identité biométriques

M. Aly Jaerling (Indépendant), auteur.- Merci, Här President. Ech verstinn einfach net, firwat dass mer net haut kënnen ofstëmmen hei, well mer en nombre sinn.

Mä dann halen ech awer drop, dass mer muer de Mëtteg déi Motioun hei an dem Här Braz seng direkt um Ufank vun der Sitzung ofstëmme loossen, well dann huelen ech mer och d'Recht, muer de Mëtteg spadséieren ze goen....Ech well mei wessen


Interventioun vum 07.05.2009 beim Gesetz iwwer d’Streebommen

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Merci, Här President. Ëmmer wann et ëm Diskussiounen ëm d'Waffenindustrie geet, da kéint een am Fong all Kéiers dat Lidd ustëmmen: „I hope, I hope.“ Well all Kéiers, wa mer hei esou Diskussioune féieren, da schwätze mer driwwer: Elo musse mer awer hoffen, dass d'Amerikaner dat doten och matmaachen, oder allerguer déi, déi Waffen hierstellen, dat do och matmaachen....Ech well mei wessen


Sëtzung vum 07.05.2009: Dépôt vun der Gesetzpropositioun fir d’Afféierung vun engem Mindestloun fir héiher Diplomer

M. le Président.- D'Sitzung ass op.

Huet d'Regierung der Chamber iergendwellech Matdeelungen ze maachen?

M. Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration.- Neen, Här President.

M. le Président.- Da komme mer direkt zu eisem Ordre du jour vun haut de Moien. Fir d'éischt hu mer de Projet de loi 5981 iwwert d'Streebommen. Et sief dorop higewisen, dass laut Artikel 114 vun der Verfassung eng qualifizéiert Majoritéit vun zwee Drëttel vun de Stëmmen erfuerdert ass an dass de Vote par procuration net erlaabt ass bei dësem Projet.

D'Wuert huet elo de Rapporteur, den honorabelen Här...

(Interruption)

Oh, pardon, Här Fayot, den Här Jaerling huet d'Wuert nach gefrot fir den Dépôt vun enger Proposition de loi....Ech well mei wessen


Interventioun vum 6.06.2009 iwwer d’Gesetz vum Stalking

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Merci, Här President. Ech si frou, dass d'Madame Dall'Agnol awer zouginn huet, dass et och Männer ginn, déi harceléiert ginn.

Well ech kenne nämlech och Fraen, déi kënne ganz schéi gehässeg ginn. Mä ech wëll awer soen, dass Männer an der Regel e ganz doucë Charakter hunn, bis zu deem Moment, wou se eben op déi falsch Fra falen, hä. Mä dat ass awer… Dat muss awer net onbedéngt sinn.

(Brouhaha)...Ech well mei wessen


Dépot den 06.06.2009 vun enger Gesetzpropos fir datt de sekondär Unterrecht genausou wéi de Grondschoulunterrecht gratis gëtt

M. le Président.- Dann huele mer Akt dovunner. Mir sinn dat an der Zwëschenzäit och gewinnt, an duerfir huet den Här Jaerling elo d'Wuert.

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Et ass elo näischt Neies.

M. le Président.- Den Här Jaerling huet d'Wuert!

1. Dépôt d'une proposition de révision de la Constitution par M. Aly Jaerling...Ech well mei wessen


Resolutioun vum 6. am Mee 2009 iwwer déi skandaléis Aussoen vun däitsche Ministeren

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Merci, Här President. Ech mengen, déi Frechheeten, déi vis-à-vis vun eisem Land do vu sech gi sinn, dat erënnert esou e bëssen un e Buch vun engem éisträichesche Moler aus den 30er Joren. Deen huet mat deeneselwechte Methoden operéiert....Ech well mei wessenPages: << Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>