Aly Jaerling

Tel:
+352 621 151592

E-Mail:
jaly@pt.lu

Diskussioun iwwer d’Weiderféierung vum PAN-Gesetz den 12. am Heemount 2007

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Merci, Här President. Ech deelen d'Meenung vu verschiddene Virriedner hei net, dass ee mat der Flexibiliséierung do gutt liewe kann. Ech weess awer, dass mer am Moment keng aner Wiel hunn an dass mer besser hunn, dat Gesetz elo nach déi véier Joer do weiderzeféieren, well ech fäerte soss ganz, wa mer dru fummele ginn, da geet et an eng Richtung, déi mer nach manner géif schmaachen....Ech well mei wessen


Diskussioun iwwert d’Promillegesetz vum 12. am Heemount 2007

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Bei mir stëmmt och jiddfereen, wéi hie wëllt!

Här President, dem Här Rapporteur selbstverständlech Merci.

A kuerze Wierder: „Alkohol und Nikotin, rafft die halbe Menschheit hin! Doch nach gutem alten Brauch, stirbt die andere Hälfte auch!“ Dat ass eben d'Fatalitéit vun deem Ganzen.

(Brouhaha général)...Ech well mei wessen


Diskussioun iwwer d'Liberaliséierung vu Strom a Gaz

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Merci, Här President, och dem Här Rapporteur Merci fir säin explizite Rapport. Et heescht, dass mer mussen déi EU-Direktiv iwwert d'Liberaliséierung vum Stroum a Gas hei haut guttheeschen, ob mer wëllen oder net, well mer keng aner Wiel hunn. Wa mer fäerdeg sinn a mir hunn och nach de Rescht vun de Postservicer liberaliséiert, dann hu mer e gudden Deel vum öffentlechen Déngschtleeschtungssecteur awer bal total geplëmmt....Ech well mei wessen


Diskussioun iwwer de Bau vun engem Centre de rétention fir Asylbewerber

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Merci, Här President. Wéi ech mer d'Gesetz ugekuckt hunn, dunn hunn ech mer am Fong d'Fro gestallt: Wou ass den Ënnerscheed zwëschent Détention a Rétention? Wou ass den Ënnerscheed zwëschent dem Prisong an där Struktur, déi mer elo schafen? Ech hunn am Fong kee fonnt. Agespaart si se alleguer....Ech well mei wessen


Diskussioun iwwer d'Chargés de cours de 5. am Heemount 2007

M. le Président.- Gutt, da schléisse mer dat Kapitel of a mir kommen zum Här Jaerling, deen d'Wuert gefrot huet.

(Interruption)

Sou! Här Gibéryen, Är Interventioun ass elo eriwwer.

M. Gast Gibéryen (ADR).- D'Madame Brasseur hat mech provozéiert.

M. le Président.- Äre fréiere Parteikolleeg, den Här Jaerling, huet d'Wuert.

(Interruption)

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Ech gleewe kaum, well et ännert jo och näischt un enger Situatioun, wann ee se a Cadeauspabeier apaakt! Ech sinn awer och éischter der Meenung, dass een d'Saache soll beim Numm nennen....Ech well mei wessen


Diskussioun iwwer d’Sëcherheet insgesamt de 4. am Heemount 2007

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Herrlech!

Här President, et ass ze begréissen, dass d'Thema Sécherheet grad elo zu dësem Moment ugeschwat gëtt an dass mer elo versichen eng Rei Sécherheetsproblemer gemeinsam unzegoen, fir dass et net en Thema bei de Wahle gëtt, wat de rietsen Eck kann zu sengen Zwecker notzen....Ech well mei wessen


Verfaassungsännerung iwwer d’Expropriatiounen den 3. am Heemount 2007

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Jo, et deet mer jo leed, dass ech Iech stéieren, mä wann ech et richteg an Erënnerung hunn, da war dat éischt Gesetz iwwert d'Expropriatioun 1874 iwwert d'Minièren, an do ass am Fong fir d'éischt deen Ausdrock „utilité publique“ entstanen, an deen huet vun do un iwwert d'Joren all Gesetzer an deem Sënn e bëssen dominéiert....Ech well mei wessen


Interventioun bei der Debatt iwwer d’Juegd den 21.am Broochmount 2007

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Merci, Här President. An och Merci dem Rapporteur an der Kommissioun fir deen explizite Rapport, dee mer hei hunn. An dat, wat bei deem Thema gutt ass, dat ass: Deen décke Rapport ass wierklech ganz gutt, well en déngt souguer Verschiddenen heibannen, fir drop ze klammen, fir och emol eng Kéier hei iwwert d'Pult ze gesinn....Ech well mei wessen


Diskussioun iwwer en neit Geriicht zu Esch den 20. am Broochmount 2007

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Bon, Här President. Ech mengen, ech kann der Madame Loschetter nëmme bäiflichten. Zu Esch ass nach ni eppes schifgaang. Alles wat mir an de Grapp geholl hunn, dat huet geklappt; ausser deem grénge Schäffe säi Verkéierskonzept. Mä do schaffe mer och nach drun.

(Hilarité et interruption)

Ah! Ech hat vergiess, dass Der mech mathuelt, Här Braz. Et wäert ni méi virkommen.

(Hilarité)...Ech well mei wessen


Diskussioun iwwer d’Familjepolitik den 20. am Broochmount 2007

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Merci, Här President. No deem Wunschkonzert, dee verschidde vu menge Virriedner hei vu sech ginn hunn, kéint ech am Fong déi positiv Elementer eraushuelen an da schonn heemgoen a mäi Wahlprogramm schreiwe fir an deenen nächsten zwee Joer, well et war wierklech vill Substanz dodran. Mä et war awer e ganze Koup Substanz dodranner, wou mer schonn e puer Joer driwwer schwätzen, an och déi an der Regierung schonn e puer Joer driwwer schwätzen, awer nach ni eppes geschitt ass....Ech well mei wessenPages: << Prev 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next >>