Aly Jaerling

Tel:
+352 621 151592

E-Mail:
jaly@pt.lu

Interventioun vum 19. am Broochmount 2007 iwwer de Bau vun engem technesche Lycee op Esch Belval

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Här President, deenen zwee Rapporteure vu menger Säit och Félicitatioune fir hiren explizite Rapport. Ech mengen, et ass fir mech besonnesch begréissenswäert, dass dësen neien technesche Lycée op Esch kënnt, och wann en op Belval kënnt. Naja.

Une voix.- Dat ass net wäit fort....Ech well mei wessen


Motioun am Kontext vun der EU-Verfaassung

Motion 1

Mir kéimen dann elo nach zum Vote iwwert déi Motioun, déi vum Här Fayot agereecht ginn ass. Ech géif do wëlle froen: Kënne mer déi Motioun par main levée ofstëmmen oder ass de Vote électronique gefrot?

(Brouhaha général)...Ech well mei wessen


Diskussioun iwwer den europäesche Verfaassungsvertrag, den 12. am Broochmount 2007

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Merci, Här President. Deen Eenzegen, deen am Fong nach kéint Ännerungen an der Substanz vum Traité hei verlaangen, dat wier am Fong ech, well all Partei heibannen, och déi véier Rechtsdeputéierte vun der ADR, hunn hei schlussendlech derfir gestëmmt. Et steet awer elo erëm an den Zeitungen, datt d'ADR erëm dergéint wär. Elo weess ech op jidde Fall endlech wat „alternativ“ heescht: Du muss esou flexibel si wéi eng Ziehharmonika, fir an all Museksrichtung kënne matzeduddelen.

(Hilarité)...Ech well mei wessen


Demande un den Här Chamberpresident, vir den Här Gesondheetsminister an d'Kommissioun vun der Gesondheet an der sozialer Sëcherheet anzelueden, fir Opklärung ze kréien iwwer den Informatiksystem e-santé

Här President,

Mat dësem Schreiwes huele ech mer déi respektvoll Fräiheet, iech ze bieden, dëse Bréif un d’Madame Presidentin vun der parlamentarescher Kommissioun fir Gesondheet an sozial Sëcherheet an och un den Här Gesondheetsminister weider ze leeden.

Dëst Schreiwes huet zum Ziel, den Här Gesondheetsminister an déi virzitéiert Kommissioun anzelueden, fir d’Kommissioun iwwer folgend Themen opzeklären:
An enger parlamentarescher Fro (No 1287) vum 18. am Hierschtmount 2006, haat ech beim Här Gesondheetsminister nogefroot, wéi et mat der Entwécklung vum e-santé hei am Land steet. Dëst opgrond vun enger Kommunikatioun vun der EU-Kommissioun, déi eng europäesch „santé en ligne“ wëll afféieren, fir eng Upassung un déi néiesten informatesch Technologien fir d’Strukturen am Gesondheetswiesen an der sozialer Sëcherheet beschtméiglechst ze koordinéieren....Ech well mei wessen


Aktualitéitsdebatte iwwer den e-go-System am öffentlechen Transport, den nach ëmmer nët fonctionnéiert

M. Xavier Bettel (DP).- Här Jaerling, Är Zäit ass eriwwer.

(Hilarité)

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Do wär ech nach guer net esou sécher, Här Bettel. Ech sinn zimlech zéi. Dir wësst jo, wéi vill dass der amgaange sinn op mech ze schéissen an trotz menger Surface huet nach kee mech esou richteg geroden....Ech well mei wessen


Debatt iwwer den Emweltschutz

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Sou. Merci, Här President. Et ass elo déi x-ten Debatt iwwert de Klimaschutz, iwwert d'Ëmwelt, iwwert d'Emissiounswäerter, déi ech hei matmaachen.

Et ass ze begréissen, dass mer eis ëmmer méi Suergen ëm eis Ëmwelt maachen; eppes, wat mer jo an eisem Wuelstandsbestriewen onverantwortlech jorelaang vernoléissegt hunn....Ech well mei wessen


Ried aus der Chamber
Och d’Avekoten sollen lëtzebuergesch schwätzen léieren

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Merci, Här President. Wann ech och net extra Problemer hu mat deenen zwou Gesetzgebungen, esou hunn ech awer e Problem wa mer ëmmer erëm méi a Situatioune kommen, wou d'Lëtzebuerger Sprooch minimiséiert gëtt oder einfach duergestallt gëtt wéi wa se keng Sprooch wier....Ech well mei wessen


Ried aus der Chamber
Aktualitéitsstonn iwwert d’Gefore vum Spillen hei am Land an besonnesch dem Zubito

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Merci, Här President. Ech mengen, ech brauch hei net ze betounen, dass ech vun do un, wou ech hei an der Chamber sinn, elo säit praktesch aacht Joer, ëmmer erëm dorop higewisen hunn, wat fir eng Problemer dass an deem Beräich do bestinn, an dass ech och an där Spezialkommissioun, déi mer haten, ëmmer erëm dorop higewisen hunn, dass mer eis och sollen ëm dee Problem bekëmmeren....Ech well mei wessen


22.05.2007 Aktualitéitsstonn iwwer d’Hasardspiller
Dépôt vun enger Motioun vum Deputéierten Aly Jaerling

MOTIOUN

D’Volléksvertriederkummer,

sech bewosst, datt d’Spillen an d’Verleeden zum Spillen eng eeschthaft Gefor duerstelle kann fir charakterschwach Mënschen, a riskéiert déi Leit an och hir Familjen an Nout ze bréngen,...Ech well mei wessen


Motioun
13.03.2007
Dépôt
Aly Jaerling
Onofhängege Volléksvertrieder

Fir d'Unerkennung vun der Lëtzebuerger Sprooch an Europa...Ech well mei wessenPages: << Prev 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next >>