Aly Jaerling

Tel:
+352 621 151592

E-Mail:
jaly@pt.lu

Gemengeroot vum 15.01.2010

Motioun iwwer Parken vu Flegepersonal an Dokteren

Parkingstarifer...Ech well mei wessen


Gemengerot vum 18.12.2009

Diskussioun iwwer de Budget 2010 an Verschiddenes

Aly Jaerling (Indépendant): Merci, Madame Buergermeeschter, ech wousst net dass den Här Maroldt scho fäerdeg war, ech hat geduecht hie géif och zum Budget schwätzen....Ech well mei wessen


Fro un den Escher Schäfferoot iwwer d'Gefooren beim Gebrauch vun deene neien Energiespuerluuchte

Betrëfft : Fro un de Schäfferoot
Mech op d’internt Gemengereglement beruffend, bieden ech de Schäfferoot mer folgend Froen ze beäntwerten :

Aus informelle Quellen ass gewuer ze ginn, datt déi nei Energiespuerluuchten Quecksëlwer als Leitmetall enthaalen.
Quecksëlwer un sëch a besonnesch Quecksëlwerdamp si gesondheetsschiedlech a kënnen zu langäitlechen Gesondheetsproblemer féieren....Ech well mei wessen


Pressemitteilung respektive Leserbrief
Sind Energiesparlampen gefährlich ?

Verschiedenen Informationsquellen zufolge, würden die neuen Energiesparlampen Quecksilber als Leitmetall enthalten. Sollte dies wirklich der Fall sein, so wäre diesbezüglich höchster Aufklärungsbedarf. Quecksilber wird als äusserst gefährlich für den menschlichen Organismus angesehen und als langzeitschädlich eingestuft....Ech well mei wessen


Pressemitteilung respektive Leserbrief betreffend die Parkgebührenpolitik des Escher Schöffenrates

Parkgebühren in Esch
Ein Teufelskreis!

Zur Erinnerung!

Die Majorität, LSAP und Grüne, des Escher Gemeinderates, hatte einem Bauunternehmer eine Bürgschaft zum Bau von zwei Parkhäusern gewährt....Ech well mei wessen


Motioun fir d'Sëtzung vum Escher Gemengeroot vum 15.01.2010 iwwer d'Parktaxereglement

Motioun fir datt déi éischt hallef Stonn ka gratis an Esch geparkt ginn an datt keng Parktaxenerhéihung agefouert gett...Ech well mei wessen


Motioun fir d'Sëtzung vum 15.01.2010 vum Escher Gemengeroot iwwer d'Parktaxereglement

Motioun fir datt d'Parken vun de Betriibscamionetten och fir Samschdes de ganzen Daag an Esch verbuede gett...Ech well mei wessen


Motioun fir d'Sëtzung vum 15.01.2001 vum Escher Gemengeroot iwwer d'Parktaxereglement

Motioun, déi de Schäfferoot opfuerdert fir Parktaxereglement esou ze gestalten, datt d'Parken Samschdes an Esch gratis gett...Ech well mei wessen


Fro vum 13.01.2010 un den Escher Schäfferot iwwer déi kommunal Beihëllefen fir d'Bierger

Betrëfft: Fro un de Schäfferoot

Mech op eist internt Gemengereglement steipend, bieden ech Iech mer dës Froën ze beäentwerten:

7.720 Fraen an 6.808 Männer bezéien hei am Land Mindestakommes.

16.000 Persounen hun Urecht op Heizkäschtenzouschëss am Land.

Iwwer 14% vun de Bierger hei am Land leien ënner der Aarmutsgrenz an nach zousätzlech 5 Prozent leien no drunn....Ech well mei wessen


Escher Gemengerotsëtzung vum 11.12.2009

Honorären vun den Architekten
Erhéihung vum Waasserpräiss
Bails amphitéotiques

Honroären vun den Architekten
Aly Jaerling (Indépendant): Merci, Madame Buergermeeschter. Bon, ech wëll eng generell prinzipiell Bemierkung maachen, dat ass zu den Honoraires bureaux d'études, d'architecte et de contrôle. Dat ass jo awer wahnsinneg héich....Ech well mei wessenPages: << Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>