Aly Jaerling

Tel:
+352 621 151592

E-Mail:
jaly@pt.lu

PRESSEMITTEILUNG vom 10.05.2009

Vier zusätzliche Gemeindeagenten (Pecherten) in Esch
Verfassungswidrige Einstellungsprozedur

Vier neue Gemeindeagenten (Pechterten), wurden am 08.05.2009 vom Escher Gemeinderat zwecks Kontrolle des Verkehrsreglements hinsichtlich des Parkens von Lieferwagen verpflichte.

Diese zusätzlichen Einstellungen waren überflüssig, da die Gemeinde über ausreichend Agenten verfügt um diese Aufgabe mit zu bewältigen....Ech well mei wessen


Interventiounen an der Gemengrootsëtzung vum 06.02.2009

Nonnewisen
Tunnel vum Parkhaus Brill an den Theater
Motioun iwwer d’Revaloriséierung vum Quartier Brill
Patitioun fir Gratisparken an Esch

Nonnewisen
Aly Jaerling (Indépendant): Ech mengen, Madame Buergermeeschter, et ass e Projet wou ech mech elo am Laf vun der Zäit konnt iwwerzeegen, dass et awer e fantastesche Projet ass. Ech war jo initialement net esou waarm dofir, well et déi eenzeg Baufläch war, déi mer nach an Esch haten. Mä vu awer elo d'Situatioun an där mer elo sinn, am Moment, a vu d'Envergure vun deem Projet, ass et scho wichteg, dass mer do virukommen, och am Interesse vum Handwierk, am Interesse vun der Wirtschaft, dass mer wierklech do elo massiv mat ënnerstëtzen, dass do gebaut gëtt....Ech well mei wessen


No 5 Méint, endlech d’Äentwert vum Schäfferot op eng Fro vum 22.09.2008 iwwer d’Zelt, waat zu Lalléng wéint der Schléissung vum Theater opgeriicht gouw.

Här Conseiller,

Betreffend är Froe vum 22. am Hierschtmount 2008 wat de Chapiteau vum Theater betrëfft, kënne mer Iech déi folgend Äntwerte ginn:

1) De Schäfferot steet a stännegem Kontakt mat sengen Interesseveräiner, hält réigelméisseg Entrevuë mat hinnen of an huet ëmmer en oppent Ouer fir hier Doléancen....Ech well mei wessen


Debatt vum 19.12.2008 iwwer den Escher Budget 2009

Aly Jaerling (Indépendant): Merci, Madame Buergermeeschter. Ech mengen, wéi all Joer virop mol Félicitatiounen un d'Servicer, déi eis wéi ëmmer déi exemplaresch Dokumentatioun zur Verfügung gestallt hunn.

Den Titel “Fir Esch, fir eist Land” ass fir mech net esou falsch, wann et och e bësse wäit gegraff ass. “Fir Esch, fir eis Regioun” géif deem, wat mer an der Lescht préparéiert an och an d'Weeër geleet hunn, vläicht besser passen.

Mä gutt, e Slogan ass e Slogan. An ech freeë mech ëmmer, dass Dir all Joer en neie fannt.

Dir musst jo och all Joer en neie fannen, well Dir all Kéier dee Slogan, deen Dir dat Joer virdrun hat, net duerchgezu kritt hutt. Dofir musst Dir all Joer en neie fannen.

(Hilarité)...Ech well mei wessen


Äntwert vum Schäfferot op eng Fro vum 17.10.2008 iwwert d’Embenennen vum Zucharrêt Belval Usine an Belval Université
A Kommentar dozou !

Här Conseiller,

Betreffend är Fro vum 17. am Wäinmount 2008 wat den Zucharrêt Belval Usine, bzw, Beélval Université betrëfft, kënne mer Iech folgend Äntwerte ginn :...Ech well mei wessen


Diskussioun vum 5.12.2008 iwwer:

Neit Bautereglement, Integratioun, Gemengekommissiounen, GSM-Statioun op enger Kiirch

Neit Bautereglement

Aly Jaerling (Indépendant): Merci, Madame Buergermeeschter. Ech mengen, et gëtt kee Bautereglement gemaach, wat fir éiweg hält. Et ass kloer, dass dat ëmmer irgendwéi muss ugepasst ginn, well eben d'Praxis ëmmer weist, dass een awer verschidde Saachen oder verschidde Méiglechkeeten iwwersinn huet oder net opgelooss huet. Wat et de Leit eben e bësse méi schwéier mécht, fir awer an hirem Sënn ze bauen....Ech well mei wessen


Motioun fir datt d'Parken an Esch Samschdes gratis gett

Samschdes ass den Haaptgeschäftsdaag wou déi meescht Leit an Esch akafe kommen, an doofir muss hinnen en Maximum un Parkplazen gratis zur Verfügung gestallt ginn....Ech well mei wessen


1.730 Leit hunn eng Petitioun ennerschriwwen fir datt Samschdes ka gratis an den Escher Stroossen geparkt ginn.

Déi selwescht Leit fuerdern och, datt en Parkverbuet ausgeschwaat gett fir d'Camionnetten Samschdes an den Eascher Stroossen.

Doriwwer soll de Gemengeroot an sénger nächster Sëtzung entscheeden....Ech well mei wessen


Äentwert vum 24.12.2008 vum Escher Schäfferot op eng Fro vum 21.06.2008 iwwer d’Zoustänn an der Brillstrooss

Monsieur le conseiller communal,

En réponse à votre question du 21 juin 2008, nous sommes en mesure de vous fournir la réponse suivante :

La situation dans la zone piétonne de la rue du Brill préoccupe fortement le collège échevinal....Ech well mei wessen


Äentwert vum Schäfferot vum 24.12.2008 op eng Fro vum 12.07.2008 iwwer d’Zuel an Attributiounen vun den « Pecherten » (agents municipaux)

Monsieur le conseiller communal,

En réponse à votre question écrite du 20 juillet 2008, nous sommes en mesure de vous fournir la réponse suivante :

L’extension des zones de stationnement payant et résidentiel a induit l’évolution suivante du nombre d’agents municipaux :...Ech well mei wessenPages: << Prev 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next >>