Aly Jaerling

Tel:
+352 621 151592

E-Mail:
jaly@pt.lu

Äntwert vum Här Edukatiounsminister op méng Petitioun fir de d'Gratuitéit vum Sekondär an den Artikel 23 vun eiser Verfaassung festzeschreiwen, wou d'Gratuitéit vum Primärschoulunterrecht schon drasteet.

Et geet drëm fir dass de ganzen Unterrecht, Primär an Sekondär soll gratis sinn, fir dass all Kand d'Méiglegkeet kritt fir kennen ze studéieren. Besonnesch fir Familien mat ville Kanner ass et äusserst schwiereg hir Kanner all an de Sekondär ze schécken, well eben grat déi finanziell Moyen net duer ginn.

Natierlech ginn et staatlech Hëllefen, mä et kann net sinn, dass een fir daat elementart Recht op Bildung bei de Staat oder eng Gemeng muss heesche goen....Ech well mei wessen


Äntwert vum 4. September 2014 vum Här Staatsminister op eng Petitioun déi ech op chd.lu on-line gesaat hat mat der Fuerderung, dass d'Lëtzebuerger Sprooch misst europäesch unerkannt ginn.

D'Dispositiounen fir d'Unerkennung vun enger Sprooch an der EU, woaren 2005 hei zu Lëtzebuerg ënner Lëtzebuerger Présidence festgeluet ginn. Do hätt een jo kënnen hoffen, dass daat eng Chance wir fir d'Unerkennung vun eiser Sprooch ze erreechen.
Feststellen musse mer allerdéngs, dass et just déi hei zu Lëtzebuerg festgelueten EU-Dispositiounen et anscheinend vehënneren, dass eis Sprooch europäesch unerkannt gett. Freet sech op iwwerhaapt op deemools een vun eisen Ministeren sech d'Méi ginn huet fir sech fir d'Unerkennung vun eiser Sprooch anzesetzen.
Den Här Staatsminister well mer erklären, well mer eis Sprooch net an eiser Gesetzgebung gebrauchen, kennt se doofir och net unerkannt ginn. Wiem seng Schold ass daat, wann een bedenkt, dass een eis Verfassung emool net a Lëtzebuerger Sprooch kritt oder wann eis Sprooch an de Schoulen seit Jorzéngten vernooléissegt gett!...Ech well mei wessen


Petitioun fir d'Afféieren vun engem Mindestloun fir Héichschouldiplomer

Äntwert vum zoustännege Minister vum 20. August 2014

Well mer ëmmer méi Qualifikatioun vun eisen Kanner verlangen, an der ëmmer méi jorelang op d'Uni ginn fir en Maxmum un Qualifikatioun ze erreechen, fir eng besser Chance um Aarbechtsmoart ze hunn, misst des Qualifikatiounen och dem entspriechend honoréiert ginn.
Waat awer net de Fall ass, well et keng kloer Kriteren gett, wéi eng Qualifikatioun mat Diplom nom Héichschoulstudium muss minimum bezuelt ginn. Déi Betraffen mussen mat den potentiellen Employeuren hirt d'Gehalt aushandelen a stinn do an staarker Konkurrenz mat héich qualifizéierten Salariéen, déi aus der Grenzregioun kommen, an hir Qualifikatioun ganz oft ënner dem eigentleche Wert ubidden....Ech well mei wessen


Article – lettre de lecteur du 26.07.2014
Droit de vote
Séparer le droit de vote actif et passif aux élections législatives!

Le droit de vote actif ouvre le droit de pouvoir voter aux élections législatives, communales et européennes. Le droit de vote passif ouvre le droit de se faire voter sur une liste électorale....Ech well mei wessen


Artikel – Liéserbréif / 26.07.2014
Wahlrecht
Aktives und passives Wahlrecht trennen bei Nationalwahlen !

Das aktive Wahlrecht eröffnet bei nationalen- und kommunalen Wahlen das Recht wählen zu dürfen, hierzulande wählen zu müssen. Das passive Wahlrecht eröffnet das Recht sich wählen zu lassen auf einer eingereichten Wahlliste....Ech well mei wessen


Initiativ fir eis Sprooch !

Matdeelung ! vum 18.03.2014

ADR-Fuerderung, fir d'Lëtzebuerger Sprooch europäesch unzerkennen , reng populistesch !

D'Initiativ fir eis Sprooch huet Kenntnis geholl vun der Fuerderung vum ADR fir datt d'Lëtzebuerger Sprooch soll europäesch unerkannt ginn.

D'Initiativ fir eis Sprooch betount, dass se näischt mat der ADR gemeinsam huet, an schon guer nët mat deenen europäeschen Gruppéierungen, un déi d'ADR sech ralliéiert huet !...Ech well mei wessen


Initiativ fir eis Sprooch
16.02.2014
Äentwert op d'Positioun vun der Regierung iwwer d'Petitioun vun der Initiativ fir eis Sprooch

D'Initiativ fir eis Sprooch, an domadder och déi 3500 Bierger déi se ënnerschriwwen hunn, kënnen net zefridden sin mat der Positioun vun der Regierung.

Weder waat d'Form vun der Aschreiwung an d'Verfaassung vun eiser Sprooch betrëfft, nach mat den Argumenter géint d'Unerkennung vun eiser Sprooch duerch d'EU.

Hei d'Äentwert vun der Initiativ un de Staatsminister !...Ech well mei wessen


Initiativ fir eis Sprooch !
Matdeelung vum 14.02.2014
Waat ass eis Sprooch nach wert ?

D'Initiativ fir eis Sprooch hat eng Petitioun lançéiert, fir dass eis Sprooch als Sprooch vun de Lëtzebuerger soll an eiser Verfaassung verankert ginn, sou wéi och gefuerdert gouw, dass eis Sprooch soll endlech an d'Lëscht vun den unerkannten europäesche Sproochen ageschriwwe ginn !

Well Lëtzebuerg en Matgrënner vun der EU ass, an well eis Sprooch en Deel vun eiser nationaler Identitéit ass....Ech well mei wessen


Initiativ fir eis Sprooch !

Virun 6 Joer, haten mer eng Petitioun lançéiert fir datt eis Sprooch soll an der Verfaassung verankert an och europäesch soll unerkannt ginn.

Déi deemoleg Regierung woar vum Parlament opgefuerdert ginn dozou Stellung ze huelen, huet daat awer bis haut nach nët gemaach.

Elo huet den neien Chamberpresident, Mars Di Bartolomeo, déi nei Regierung opgefuerdert zu der Petitioun Stellung ze huelen.

Hei den Bréif vum Chamberpresident un déi nei Regierung :...Ech well mei wessen


Artikel vum Bert Rota vun Bieles iwwer d'Steieren hei am Land / 25.09.2013

Intelligentsia Fiscaliste
Lettre-résumé ouverte à la nation

D'après Albert Einstein la chose la plus difficile à comprendre au monde c'est l'impôt sur le revenu....Ech well mei wessenPages: << Prev 1 2 3 Next >>