Aly Jaerling

Tel:
+352 621 151592

E-Mail:
jaly@pt.lu

Lettre ouverte de Monsieur Serge Kollwelter à Monsieur le Ministre Nicolas Schmit et à Monsieur Ben Fayot, Président de la Commission parlementaire compétente

Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères et de l'Immigration,
Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères,

Le Pacte européen pour l’asile et l’immigration a été adopté lors du récent sommet des chefs d'État et de gouvernement à Bruxelles.
Quelques jours après, plus de mille personnes se sont réunies à Paris pour un sommet citoyen sur les migrations....Ech well mei wessen


Leserbrief
Zum Artikel „Der direkte demokratische Irrweg“, vom 01.07.2008 Seite 22 (Autor: Robert Goebbels)im tageblatt

Der Autor des vorerwähnten Artikels meint, dass man unser Demokratieverständnis gründlich überprüfen müsse. Aus mehreren Erfahrungen mit Referenden würde sich zeigen, dass direkte Demokratie nicht geeignet sei, um über komplexe Zusammenhänge wie die zukünftige Architektur Europas zu befinden....Ech well mei wessen


Lieserbréif vum Här Bert Rota vu Bieles

Grénge Parkingterror zu Esch

Wuelgemierkt, keen ass géint eng noutwenneg Verkéiers- a Parkuerdnung.

Och kontestéiert keen, dass ee beim Falschparken, am Fall vu Behënnerung vun der Zirkulatioun, sief et vun de Gefierer oder vun de Foussgänger, eng adäquat Strof soll verpasst kréien....Ech well mei wessen


Lieserbréif vum Bert Rota vu Bieles iwwer eist Steiersytem, mat Kopien un déi zoustänneg Instanzen a politesch Parteien

Steierphilosophie

Eist Steiersystem berout op enger Philosophie déi de „Coût de la vie“ vun engem Ménage zu zwee als duebel esou héich bewährt ewéi dee vun engem Ménage célibataire, an demno d’Steierkapacitéit tëscht der Koppel (Klass 2) an dem Céilbataire (Klass1) an engem Verhältnis vun 1:2 festleet,...Ech well mei wessen


Artikel aus dem Feierkrop vum 10.04.2009

feier.


Artikel aus der Zeitung L'Essentiel

essentiel.


Artikel aus der Zeitung Land

land.Pages: << Prev 1 2 3 4 Next >>