Aly Jaerling

Tel:
+352 621 151592

E-Mail:
jaly@pt.lu

Fro vum 05.05.2009 un d'Regierung iwwer d'Zukunft vum Crassier um Site Terre Rouge

Betrefft: Parlamentaresch Fro

Här President!

Laut Chambersreglement bieden ech Iech folgend Froen un den Här Wirtschaftsminister an den Här Banneminister weider ze leeden:

Bis elo leien weder Pläng nach Prévisiounen vir, waat mam Crassier op dem Site Terre Rouge soll geschéien....Ech well mei wessen


Fro vum 02.04.2009 un den Här Gesondheetsminister an den Här Kommunikatiounsminister iwwer d'Benotzung vum Handy an de Spideeler

Här President,

Esou wéi d'Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Ufro un den Här Kommunikatiounsminister an den Här Gesondheetsminister weider ze leeden:

Virun enger Woch hunn déi zoustänneg Ministeren op enger Pressekonferenz Détailler iwwer eng 4-säiteg Informatiounsbrochür zum Thema „Mobilifunk“ an „Risikovermeidung“ virgestallt.

Wann ët richteg ass, dass deen Sujet d’Leit interesséiert an dass ët zudem gënschteg erschéngt, fir dass ët eng eendeiteg Richtlinn zum gudde Benotzen vun dëse neien Kommunikatiounsmëttele giww ginn, sou muss een dach feststellen, datt ët bis elo zum Deel kontradiktoresch Uweisungen fir d’Öffentlechkeet an domadder verbonnen Benotzungspraktike gouw....Ech well mei wessen


Fro vum 26.03.2009 un d'Madame Unterrechtsministesch iwwer nei Denkweisen an eise Schoulen

Betrefft: Parlamentaresch Fro


Här President!

Laut Chambersreglement bieden ech Iech folgend Fro schrëftlech un d’Madame Unterrechtsministesch weider ze leeden:

An desen Zäiten, déi villes vun eisem gewinnte Liewensstyl a Fro stellen, an déi vun eiser Gesellschaft ofverlangen, dass mer eis op d’Sich no neie Weeër machen, do sinn eis Kanner an eis Jugendlech un privilégéierter Positioun, fir dese Wandel virzeliewen....Ech well mei wessen


Fro vum25.03.2009 un den Här Gesondheetsminister iwwer Otmungskrankheeten

Esou wéi d'Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Ufro un den Här Gesondheetsminister an den Här Minister vun der sozialer Sëcherheet weider ze leeden:

An der leschter Zäit schéngt ët, wéi wann méi Fäll vun der Tuberkulos respektiv Otamkrankheeten opgetaucht wiren....Ech well mei wessen


Fro vum 24.03.2009 un den Här Arbechtsminister an den Här Finanzminister iwwer eng staatlech Bedeelegung fir Erléieren vum Führerschäin fir mëttellos Arbechtssichender

Här President,

Esou wéi d'Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Ufro un den Här Arbechtsminister an den Här Finanzminister weider ze leeden:

Et gët eng Rei net indemniséiert Demandeurs d‘emploi, dorënner och vill nët qualifizéiert Jonker, an och Leit mat enger Qualifikatioun, déi et schwiireg ass an den Arbechtsmoart an- oder zeréckzeféieren....Ech well mei wessen


Äentwert vum 23.03.2009 op eng Dringlechkeetsfro vum 18.03.2009 iwwer d'Ausbezuele vum Krankegeld

Réponse commune du Ministre de la Santé et de Sécurité Sociale et du Ministre du Travail et de l’Emploi à la question parlementaire urgente No 3237 du 18 mars 2009 de Monsieur le Député Aly Jaerling.

La réponse à la question parlementaire nécessitant plus particulièrement la citation de textes de loi, nous osons espérer que l’honorable Député acceptera une réponse en langue française....Ech well mei wessen


Äentwert vum 23.03.2009 vum Här Justizminister op eng Fro iwwer d’Späicherung vun e-mail Donneeën

Réponse de Monsieur Luc Frieden, Ministre de la Justice, à la question parlementaire No 3082 du 18 janvier 2009 de l’honorable Député Aly Jaerling

Dem honorabelen Deputéierte séng Fro bezitt sech op d’Direktiv 2006/24/CE vum 15. März 2006 iwwer d’Späicherung vun de sougenannten Communikatiounsdonnéeën (« Directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de service de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 22/58/CE »)....Ech well mei wessen


Äntwert vum Minister fir Kultur, Héichschoul a Fuerschung op d’parlamentaresch Ufro No 3140 vum 11.02.2009 vum Här Deputéierten Aly Jaerling iwwert d’Fuerscher zu Lëtzebuerg

Iwwert déi leschten 10-15 Joer sinn eng ganz Rei Lëtzebuerger Fuerscher aus dem Ausland zeréck op Lëtzebuerg komm.

Si koumen an den CRPen, a zanter Grënnung vun der Uni Lëtzebuerg, och verstäerkt bei der Uni ënner....Ech well mei wessen


Dringlechkeetsfro vum 18.03.2009 iwwer d'Ausbezuelen vum Krankegeld fir Samschdes a Sonndes

Betrefft: Parlamentaresch Dringlechkeetsfro


Här President!

Laut Chambersreglement bieden ech Iech folgend Dringlechkeetsfro schrëftlech un den Här Aarbechtsminister an den Här Minister vun der Sozialer Sëcherheet weider ze leeden:

An engem Zeitungsartikel vun haut ass matgedeelt gin, datt en Employeur engem Matarbechter fir Samschdes a Sonndes d’Krankegeld verweigert....Ech well mei wessen


Fro vum 17.03.2009 un den Här Justizminister iwwer d'Sëcherheet

Betrefft: Parlamentaresch Fro


Här President!

Laut Chambersreglement bieden ech Iech folgend Froen un den Här Justizminister weider ze leeden:

Et kënnt ëmmer méi heefeg, a ganz oft op denen selweschte Plazen an vun dene selweschten Akteuren, zu Massenkleppereien, wou onschelleg Persounen verletzt ginn, ouni datt d’Uerdnungskräften des Situatiounen kënnen am Intérêt vun den onschëllege Bierger meeschteren....Ech well mei wessenPages: << Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>