Aly Jaerling

Tel:
+352 621 151592

E-Mail:
jaly@pt.lu

Fro vum 17.03.2009 un d'Hären Bauten- an Transportminister iwwer Zoustänn op der CR110

Betrëfft: Parlamentaresch Fro

Här President!

Opgrond vun eisem Reglement bieden ech Iech dës Froen un den Här Bauten- respektiv Transportminister weider ze leeden:

D’Lokalinitiativ Kéinzeg setzt sech seit geraumer Zäit an fir d’Erneierung vum “Chemin repris 110” teschend Kënzeg an Grass, sowéi fir een fir dëse Streckenofschnett allgemengt Transitverbuet fir Gefiirer ab 3,5 t.

Gefoorequell, déi hei besteet gett emmer méi héich....Ech well mei wessen


Aentwert vum 17.03.2009 vum Här Emweltminister iwwer d’Emweltschutzmoossnahmen bei den Gefiirer vum öffentlechen Déngscht

Réponse du Ministre de l’Environnement à la question parlementaire No 3138 de Monsieur le député Aly Jaerling

En réponse à la question parlementaire de l’honorable député, Aly Jaerling, j’ai l’honneur de vous confirmer que les aides financières pour la promotion des voitures à personnes à faibles émissions de CO2 sont en effet réservées aux personnes immatriculées au nom de l’Etat et des communes ne sont pas concernés par ce régime de subventions....Ech well mei wessen


Fro vum 17.03.2009 un den Här Gesondheetsminister iwwer Publikatioun vum Ugebued un Klinikservicer

Här President,

Esou wéi d'Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Ufro un den Här Gesondheetsminister an den Här Minister vun der sozialer Sëcherheet weider ze leeden:

Wann een Bierger haut dës Dag’s Informatiounen iwwer all Aspekter vun der Qualitéit an der Performance vun engem Konsumartikel wéi zu Beispill engem Auto wëllt hunn, dass sin déi relativ einfach ze fannen....Ech well mei wessen


Fro vum 17.03.2009 un den Här Gesondheetsminister iwwer den Asatz vun neien Technologien beim "Verbleiw doheem" fir eeler Mënschen

Här President,

Esou wéi d'Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Ufro un den Här Gesondheetsminister an den Här Minister vun der sozialer Sëcherheet weider ze leeden:

Seit Joren si mer zu Lëtzebuerg drun, eelere Mënschen, déi gären soulaang wéi méiglech doheem liewe wëllen, duerch de strategesche Programm „Maintien à domicile“ ze ënnerstëtzen, sief daat iwwer Déngschtleeschtungen aus der Flegeversëcherung oder och Servicer déi vun de Netzwierker wéi „Help“ an „Hëllef doheem“, an aanere Strukturen ugebuede ginn....Ech well mei wessen


Fro vum 15.03.2009 un den Här Sportsminister iwwer Sportinfrastrukturen bei der Uni op Belval

Här President,

Esou wéi d'Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Ufro un den Här Sportsminister weider ze leeden:

Ob der Generalversammlung vum C.O.S.L. ass d’Schaafen vun enger Universitéit zu Lëtzebuerg ausdrécklech begréisst ginn.

Bedauert ass awer ginn, datt dësen Universitéitscampus net iwwer Sportinfrastrukture wert kënne verfügen....Ech well mei wessen


Fro vum 12.03.2009 un den Här Justiz- an Budgetminister iwwer d'Ofsëcherung vun de Bierger géint déi ëmmer méi heefeg Iwwerfäll.

Här President,

Esou wéi d'Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Ufro un den Här Justiz- a Budgetminister weider ze leeden:

Et kënnt ëmmer méi oft zu Iwwerfäll, besonnesch op eeler Leit, daat esouguer an hirem Heem.

D’Agressiounen ginn ëmmer méi brutal, an esouwuel de Bierger selwer wéi och d’Autoritéiten stinn dem oft muechtlos géigeniwwer....Ech well mei wessen


Fro vum 10.03.2009 un den Här Gesondheetsminister iwwer d'psychologesch Gesondheetsproblemer

Här President,

Esou wéi d'Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Ufro un den Här Gesondheetsminister an den Här Minister vun der sozialer Sëcherheet weider ze leeden:

An dëse Krisenzäiten, wou d’Arbechtslosegkeet zouhëllt, d’Verscholdung vun de Betriber an vun Eenzelnen op der Daagesuerdnung steet, an domadder och grouss Belaaschtungen an den sozialen an familiäre Bezéihungen erfiirbréngt, geet ët ëmmer méi Leit psyschech schlecht....Ech well mei wessen


Fro vum 07.03.2009 un den Här Minister vun der sozialer Sëcherheet iwwer d'Generaliséierung vum "tiers payant"

Här President,

Esou wéi d'Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister vun der sozialer Sëcherheet weider ze leeden:
Den Här Ombudsman huet kierzlech a sénger Déklaratioun iwwer d’sozial Situatioun ënner anerem virgeschloen, den „tiers payant“ bei den Dokteschrechnungen an soss Fournitüren anzeféieren, fir Assureeën, déi finanziell schlecht gestallt sinn.

Dëst ass scho länger eng vu mengen prinzipielle Fuerderungen aus menger gewerkschaftlecher Zäit, déi awer misst generell betruecht ginn, an sech nët nëmmen op eng bestëmmten Zielgrupp vun Assureeën orientéieren....Ech well mei wessen


Äentwert vum Här Transportminister op d’Fro vum 09.01.2009 iwwer d’Koordinatioun vum öffentlechen Transport bei schlechte Wiederkonditiounen

Op déi éischt Fro vum Här Deputéierten Jaerling kann ech kloer mat neen äntwerten well geféierlech Wiedersituaiounen sech meeschtens kuurz ukennegen an och vu kuurzer Dauer sin.

An esou enge Fäll mussen demno och kuurzfristeg Décisiounen geholl gin....Ech well mei wessen


Fro vum 04.03.2009 un den Här Staatsminister iwwer de Stellewert vun der lëtzebuerger Sprooch

Här President,

Esou wéi d'Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Staatsminister weider ze leeden:

Et gouw grouss Opregung driwwer, datt d’UNESCO d’lëtzebuerger Sprooch als gefährdet ugesinn huet.

Berouhegend woar dem géigeniwwer awer, datt vun de Spezialisten aus der Uni-Fuerschung, eis Sprooch ganz am Géigendeel als esou populär wéi nach ni ugesi gëtt.

Wann eis Sprooch awer vun enger Institutioun wéi der UNESCO als gefähredt ugesi gëtt, ass et demno emsou méi wichteg hire Stellewert ze valoriséieren....Ech well mei wessenPages: << Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>