Aly Jaerling

Tel:
+352 621 151592

E-Mail:
jaly@pt.lu

Fro vum 09.01.2009 un den Här Emweltminister iwwer Mesuren fir dem Smog entgéint ze wierken bei extreme Wiederkonditiounen.

Betrefft: Parlamentaresch Fro

Här President!

Laut Chambersreglement bieden ech Iech folgend Fro un den Här Emweltminister weider ze leeden:

An eisem Nopeschland Belsch, woar Enn 2008 en Aktiounsplang a Kraaft fir de Smog a Grenzen ze haalen.

Dës Moossnahmen sollen duerchgefouert ginn, wann eng entspriechend Wiederlag viirkerrscht, an gesondheetsschiedleche Smog entsteet, deen ënner anerem ka vun intensivem Autoverkéier entstoen....Ech well mei wessen


Fro vum 09.01.2009 un den Hä Transpotrminister iwwer den ëffentlechen Bustransport bei extreme Wiederkonditiounen

Betrefft: Parlamentaresch Fro
Här President!

Laut Chambersreglement bieden ech Iech folgend Fro un den Här Transportminister weider ze leeden:

An der Nuecht vum 30. op den 31. am Chrëschtmount 2008, ass ët zu engem kuurzfristegen Wiederëmschwong komm.

Et huet iwwer d’ganzt Land ugefangen ze reenen, duerch déi niddreg Temperaturen duerno woaren d’Stroossen all veräist....Ech well mei wessen


Äentwert vum Här Minister vun der Gesondheet an der Sozialer Sëcherheet op eng Fro vum 17.11.2008 iwwer d’budgetär Kierzung vun de Beilagen fir privat Laboratoiren.

Réponse du Ministre de la Santé et de Sécurité Sociale à la question parlementaire No 2973 du 17 novembre 2008 de Monsieur le Député Aly Jaerling

Eu égard à la complexité de la matière, j’ose espérer que l’honorable Député acceptera une réponse rédigée en langue française....Ech well mei wessen


Den Här Immigratiounsminister Nicolas Schmit äentwert op eng Fro iwwer d’Problemer an der Emsetzung vum Immigratiounsgesetz, daat den 1. am Wäinmount 2008 a Kraaftgetrueden ass.

Äentwert vum 23. am Chrëschtmount 2008 op d’parlamentaresch Fro No Q2957 vum 3. am Wantermount 2008.

Wéi bei all grousser Reform an ech géif mengen ze soen, dass dat neit Immigratiounsgesetz esou eng Reform duerstellt, ass et oft nun emol esou, dass d’Emstellung vun engem Daag op deen aneren eng Rei vun administrative Schwieregkeeten mat sech bréngt....Ech well mei wessen


Fro vum 23.12.2008 un den Här Gesondheetsminister iwwer Embauaarbechten am HNP zu Ettelbréck

Här President,

Esou wéi d'Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Ufro un den Här Gesondheetsminister a Minister vun der Sozialer Sëcherheet weider ze leeden:

Wéi et ausgesäit, soll am Ettelbrécker HNP emgebaut ginn fir 500.000 Euro, d’Büroë sollen vum 7. Stack op den Rez-de-chuassée verluet ginn....Ech well mei wessen


Äntwert vum Premier- a Staatsminister op d’parlamentaresch Ufro vum 29. Oktober 2008 vum Deputéierten Aly Jaerling iwwer d’Zwangsrekrutéierung vu jonke Lëtzebuerger

A senger parlamentarescher Ufro géif den honorablen Deputéierte gären d’Auswierkungen vun der Zwangsrekrutéierung op déi betraffe Joergäng vu jonke Lëtzebuerger gewuer ginn.

Fir d’alleréischt wëll ech kloerstellen, datt vum Phänomen Zwangsrekrutéierung nët nëmmen d’Jongen aus de Joergäng 1920 bis 1927 betraff waren, mee datt och d’Medercher aus dëse Joergäng, déi an de Reicharbeitsdienst gezwonge goufen, dorënner gelidden hunn....Ech well mei wessen


Fro vum 10.12.2008 iwwer d'Sëcherheet vun de Foussgänger

Här President,

Esou wéi d'Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Ufro un den Här Transportminister weider ze leeden:

D’Unzuel vun de Verkéiersaccidenter, an déi Foussgänger verwéckelt sinn hëllt zou, an mer stinn am europäesche Vergläich an dem Bereich net gutt do....Ech well mei wessen


Äentwert vum Gesondheetsminister op déi parlamentaresch Ufro No 2939 vum 29.11.2008 vum Här Deputéierten Aly Jaerling

Ier ech dem honorablen Deputéierten seng Froe beäntwerten, well ech viraus schécken datt bis elo all international Vergläicher vun de Spideeler sech op eng Serie vun indirekte Resultater, wéi d’Zuel vun de Better/1000, Verweildaueren an d’Zuel vu verschiddene Prozeduren an Equipementer reduzéiert hunn....Ech well mei wessen


Äentwert vum 5. am Chrëschtmount 2008 vum Här Gesondheetsminister op eng Dringlechkeetsfro No 3002 vum 28.11.2008 iwwer d’Asetzen vun enger Kommissioun déi an der proposition de loi iwwert d’Euthanasie virgesinn ass.

Den éirewerten Här Deputéierten wonnert sech, dat schon virum Vote vun der Gesetzpropositioun déi Gremien vun der Regierung ugeschriwwe gi sinn, déi Vertrieder an d’Commission Nationale de Contrôle et d’Evaluation sollte schécken, déi laut Artikel 6 vun deem Text agesat sollt ginn....Ech well mei wessen


Äentwert vum 5. am Chrëschtmount 2008 vum Här Transportminister op eng Fro vum 7.11.2008 iwwer TVA beim Kaaf vun gebrauchten Autoen aus dem Ausland

Réponse de Monsieur Lucien LUX, Ministre des Transports, à la question parlementaire No 2965 du 7 novembre 2008 de Monsieur le Député Aly Jaerling

A senger parlamentarescher Ufro freet den honorablen Här Deputéierten Eenzelheeten iwwert d’Vereinfachung bei der Immatrikulatioun vu gebrauchten Autoen, déi aus engem aneren EU-Land importéiert ginn....Ech well mei wessenPages: << Prev 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next >>