Aly Jaerling

Tel:
+352 621 151592

E-Mail:
jaly@pt.lu

Äntwert vum Gesondheetsminister Mars Di Bartolomeo op déi parlamentaresch Ufro No 1669 vum Här Deputéierten Aly Jaerling iwwer d’Presentatioun vu Liewensmëttel.

An där vum éierewäerten Deputéierten ugeschwate Situatioun vun der Presentatioun vu Liewensmëttel sief ervirgestrach, dass eng europäesch Direktiv, déi duerch groussherzoglecht Reglement vum 14 Dezember 2000 ëmgesat gouf, définéiert a wéi enge Sproochen eng Etikette ze verfaassen ass....Ech well mei wessenPages: << Prev 6 7 8 9 10 Next >>