Aly Jaerling

Tel:
+352 621 151592

E-Mail:
jaly@pt.lu

Äentwert vum 05.02.2009 vum Här Emweltminister op eng Fro iwwer de Sënn vun eisem Recyclingsystem

Réponse du Ministre de l’Environnement à la question parlementaire No 3065 de l’honorable député Aly Jaerling.

Den Emweltminister an d’Servicer vun der Emweltverwaltung hu bis elo nach keng Informatioune krut, datt verschidden Offallfraktiounen, déi hei zu Lëtzebuerg separat agesammelt goufen, nët méi an de Recyclingprozess agefouert konnte ginn.

D’Tatsaach ass awer, datt ët um internationale Marché e grousse Präissverfall gouf....Ech well mei wessen


Äntwert vum Gesondheetsminister op déi parlamentaresch Ufro No 3051 vum Här Deputéierten Aly Jaerling iwwer d’Arbechten am « Building » vum CHNP. (Fro vum 22.12.2008)

Ech wëllt den éierewàerten Deputéierten drop hiweisen, datt säit engem Gesetz vun 1998 den CHNP een « établissement public » ass, deen autonom gefouert gëtt an net méi direkt vum Stat ofhänkt.

Méi kleng Investissementer, fir déi keng finanziell Hëllef vum Stat an Usproch geholl gëtt op Grond vum Finanzéierungsgesetz, gi vum Verwaltungsrot décidéiert....Ech well mei wessen


Äentwert vum 23.01.2009 vum Här Transportminister op eng Fro vum 10.12.2008 iwwer d’Sëcherheet vun de Foussgänger.

Réponse de Monsieur Lucien LUX, Ministre des Transports, à la question parlementaire No 3023 du 10 décembre 2008 de Monsieur le Député Aly JAERLING
A senger parlamentarescher Fro wëllt den honorabelen Deputéierte gäre Renseignementer hunn, wat d’Regierung gedenkt ze ënnerhuele fir d’Zuel vun de Foussgänger, déi am Strosseverkéier leie bleiwen, an de Grëff ze kréien.

Nach ni war d’Zuel vun den déidleche Verkéiersaccidenter esou niddreg wéi am Joer 2008, esou datt Lëtzebuerg d’europäescht Ziel fir d’Zuel vun de Verkéiersaffer vun 2001-2010 ëm 50% ze reduzéieren quasi schonns d’lescht Joer erreecht huet....Ech well mei wessen


Äentwert vum 19.01.2009 op eng Fro vum 03.12.2008 fir waat datt dem Här Guy Peiffer séng Affekoten sein Dossier net zougestallt kréien.

Réponse de Monsieur Luc Frieden, Ministre de la Justice, à la question parlementaire no 3012 du 3 décembre de l’honorable député Aly Jaerling.

Dans sa question parlementaire, Monsieur le Député Aly Jaerling se réfère à un courrier publié dans la presse et émanant des avocats d’un détenu, courrier dans le quel ceux-ci se plaignent du fait qu’ils n’ont pas accès au dossier répressif relatif à la condamnation du détenu en question....Ech well mei wessen


Äentwert vum Här Transportminister vum 14.01.2009 op eng Fro vum 02.12.2008 iwwer d’Kontrollmechanismen beim e-go-System

Réponse de Monsieur Lucien LUX, Ministre des Transports à la question parlementaire No 3005 du 2 décembre 2008 de Monsieur Aly Jaerling...Ech well mei wessen


Äentwert vum Här Minister vun der Gesondheet an der Sozialer Sëcherheet op eng Fro vum 17.11.2008 iwwer d’budgetär Kierzung vun de Beilagen fir privat Laboratoiren.

Réponse du Ministre de la Santé et de Sécurité Sociale à la question parlementaire No 2973 du 17 novembre 2008 de Monsieur le Député Aly Jaerling

Eu égard à la complexité de la matière, j’ose espérer que l’honorable Député acceptera une réponse rédigée en langue française....Ech well mei wessen


Den Här Immigratiounsminister Nicolas Schmit äentwert op eng Fro iwwer d’Problemer an der Emsetzung vum Immigratiounsgesetz, daat den 1. am Wäinmount 2008 a Kraaftgetrueden ass.

Äentwert vum 23. am Chrëschtmount 2008 op d’parlamentaresch Fro No Q2957 vum 3. am Wantermount 2008.

Wéi bei all grousser Reform an ech géif mengen ze soen, dass dat neit Immigratiounsgesetz esou eng Reform duerstellt, ass et oft nun emol esou, dass d’Emstellung vun engem Daag op deen aneren eng Rei vun administrative Schwieregkeeten mat sech bréngt....Ech well mei wessen


Äntwert vum Premier- a Staatsminister op d’parlamentaresch Ufro vum 29. Oktober 2008 vum Deputéierten Aly Jaerling iwwer d’Zwangsrekrutéierung vu jonke Lëtzebuerger

A senger parlamentarescher Ufro géif den honorablen Deputéierte gären d’Auswierkungen vun der Zwangsrekrutéierung op déi betraffe Joergäng vu jonke Lëtzebuerger gewuer ginn.

Fir d’alleréischt wëll ech kloerstellen, datt vum Phänomen Zwangsrekrutéierung nët nëmmen d’Jongen aus de Joergäng 1920 bis 1927 betraff waren, mee datt och d’Medercher aus dëse Joergäng, déi an de Reicharbeitsdienst gezwonge goufen, dorënner gelidden hunn....Ech well mei wessen


Äentwert vum Gesondheetsminister op déi parlamentaresch Ufro No 2939 vum 29.11.2008 vum Här Deputéierten Aly Jaerling

Ier ech dem honorablen Deputéierten seng Froe beäntwerten, well ech viraus schécken datt bis elo all international Vergläicher vun de Spideeler sech op eng Serie vun indirekte Resultater, wéi d’Zuel vun de Better/1000, Verweildaueren an d’Zuel vu verschiddene Prozeduren an Equipementer reduzéiert hunn....Ech well mei wessen


Äentwert vum 5. am Chrëschtmount 2008 vum Här Gesondheetsminister op eng Dringlechkeetsfro No 3002 vum 28.11.2008 iwwer d’Asetzen vun enger Kommissioun déi an der proposition de loi iwwert d’Euthanasie virgesinn ass.

Den éirewerten Här Deputéierten wonnert sech, dat schon virum Vote vun der Gesetzpropositioun déi Gremien vun der Regierung ugeschriwwe gi sinn, déi Vertrieder an d’Commission Nationale de Contrôle et d’Evaluation sollte schécken, déi laut Artikel 6 vun deem Text agesat sollt ginn....Ech well mei wessenPages: << Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>