Aly Jaerling

Tel:
+352 621 151592

E-Mail:
jaly@pt.lu

Äentwert vum 5. am Chrëschtmount 2008 vum Här Transportminister op eng Fro vum 7.11.2008 iwwer TVA beim Kaaf vun gebrauchten Autoen aus dem Ausland

Réponse de Monsieur Lucien LUX, Ministre des Transports, à la question parlementaire No 2965 du 7 novembre 2008 de Monsieur le Député Aly Jaerling

A senger parlamentarescher Ufro freet den honorablen Här Deputéierten Eenzelheeten iwwert d’Vereinfachung bei der Immatrikulatioun vu gebrauchten Autoen, déi aus engem aneren EU-Land importéiert ginn....Ech well mei wessen


Äentwert vum Här Gesondheetsminister op déi parlamentaresch Ufro No 2916 vum 21. am Wäinmount 2008 vum Här Deputéierten Aly Jaerling iwwert déi klinesch Campagne fir d’Grippenimpfung

D’Zuel vun den Impfstoffer géint d’Gripp, déi all Joer vun de Grossisten hei am Land verdriwwe ginn, bewegt sëch tëschend 85.000 an 90.000 an huet an dene leschten 3 Joer net vill geännert....Ech well mei wessen


Gemeinsam Äentwert vum 27. am Wantermount 2008 vum Här Arbechtsminister an dem Här Transportminister op eng Fro vum 21. am Wäinmount am Kontext mat den Iwwerstonnen bei der Eisebunn

Réponse commune de Monsieur Lucien Lux, Ministre des Transports, et de Monsieur François Biltgen, Ministre du Travail et de l’Emploi, à la question aprlementaire No 2918 du 21 octobre 2008 de Monsieur le Député Aly Jaerling.

Den Här Deputéierten Aly Jaerling befasst sech a senger parlamentarescher Ufro mat den Iwwerstonnen vum Personal bei der CFL....Ech well mei wessen


Äntwert vum 24.11.2008 Gesondheetsminister op déi parlamentaresch Ufor No 2883 vum7. am Wäinmount 2008 vum Här Deputéierten Aly Jaerling iwwert d’Versuergung vun der Zockerkrankheet.

Den éirewerten Deputéierte werft verschidde Froen op am Zesummenhang mat der Versuergung vun der Zockerkrankheet (Diabetes).

Ech well fir d’éischt emol drun erënenren, dass den Diabetes Typ 2 eng chronesch Krankheet ass déi virun allem op schlecht Iessgewunneschten an op e Manktem u kierperlecher Bewegung zeréckzeféieren ass.

Ech wëll ënnersträichen, dass besonnesch an de leschte Jore vill Efforten ënnerholl goufe fir géint den Diabetes unzegoen deen duerch e falsche Liewensstil ervirgeruff gëtt....Ech well mei wessen


Aentwert vum Här Transportminister op eng Fro vum 21. am Wäinmount 2008 iwwert d’Méiglechkeeten fir esou wéi zu London oder zu Singapour en Maut-System fir d’Stad Lëtzebuerg anzeféieren, fir esou den Verkéiersfloss ze reduzéieren.

Réponse de Monsieur Lucien Lux, Ministre des Transports, à la question parlementaire No 2917 du 21 octobre 2008 de Monsieur le Député Aly Jaerling.

A senger parlamentarescher Ufro freet den honorabelen Deputéierten wat d’Regierung vun der Iddi hält ee Maut-System nom Virbild vun der Londoner City-Maut anzeféieren....Ech well mei wessen


Äntwert vum 24. am Wantermount 2008 vum Wirtschaftsminister op d’parlamentaresch Ufro vum 9. am Wäinmount 2008 vum Här Deputéierten Aly Jaerling, iwwer europäesch satellitegestetzten Servicer.

D’Informatiouns, a Kommunikatiounstechnologien (ICT) wéi och d’Multimedi-dengschter an d’elektronesch Handelsservicer gëllen als prioritär Entwécklungssekteuren déi an der Regierungserklärung vum 4. August 2004 festgehale goufen.

Dat selwescht gëllt fir d’Gesondheetstechnologien fir déi d’Regierung am Abrëll 2007 en Aktiounsplang beschloss huet....Ech well mei wessen


Äntwert vum 19. am Wantermount 2008 vum Här Tresor- a Budgetminister op eng Fro vum 2. am Wäinmount 2008, iwwer d’Garantien fir d’Spuerer am Kontext mat der Finanzkriis.

Réponse de Monsieur Luc Frieden, Ministre du Trésor et du Budget, aux questions parlementaires No 2872, 2873, et 2874 du 2 et 3 octobre 2008 des honorables députés Aly Jaerling, Alex Bodry et Jacques-Yves Henckes....Ech well mei wessen


Äntwert vum 10. am Wantermount 2008 vum Här Banneminister an dem Här Bauteminister op eng Fro vum 8. am Heemount 2008, iwwer Projeten am Kontext mat der Lentille Terre Rouge zu Esch.

Réponse commune du Ministre des Travaux publics et du Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire à la question parlementaire No 2676 du 8 juillet 2008 de l’honorable député Aly Jaerling...Ech well mei wessen


Äntwert vum 6. am Wantermount 2008 vum Här Gesondheetsminister a Minister vun der Sozialer Sëcherheet op eng Zousatzfro, waat d’Placementer vun eise Rentefongen betrëfft

Réponse du Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale à la question parlementaire No 2877 du 4 octobre 2008 de Monsieur le Député Aly Jaerling

La question de l’honorable Député se rapporte à des pertes éventuelles subies par la réserve de compensation dans le cadre de la crise financière internationale après le 19 décembre dernier....Ech well mei wessen


Äntwert vum Här Minister fir Kultur, Héichschoul a Fuerschung a vun der Madame Staatssekretärin fir Kultur, Héichschoul a Fuerschung op d’parlametaresch Ufro no 2887 vum Här Deputéierten Aly Jaerling vum 7. am Wäinmount 2008 iwwert d’Ënnerstëtzung bei Héi

D’Parlamentaresch Ufro vum Här Aly Jaerling betrëfft déi staatlech finanziell Hëllefe fir Héichschoulstudenten.

Wann e Student seng Demande beim CEDIES gemaach huet, kritt en e Bréif heemgeschéckt an deem en de ganze Montant vu senger finanzieller Hëllef, sief et fir e Semester oder fir en akademescht Joer, matgedeelt kritt....Ech well mei wessenPages: << Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>