Aly Jaerling

Tel:
+352 621 151592

E-Mail:
jaly@pt.lu

Äntwert vum Gesondheetsminister a vun der Ministerin fir Erzéihung a Beruffausbildung op déi parlamentaresch Ufro No 2816 iwwert d’Homologatioun vun Diplomer am Gesondheetswiesen.

Den éirewerten Deputéierten stellt verschidde Froen am Zesummenhang mat der Qualifikatioun an der Unerkennung vu Beruffer aus dem Gesondheetsberäich.

D’Basis fir d’Unerkennung vu professionnelle Qualifikatioune fir EU Bierger berout op enger europäescher Richtlinn aus dem Joer 2005 (directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles), an där all déi schonns virdru bestoend Richtlinnen zesummegeluecht gi sinn....Ech well mei wessen


Fro No 2886 vum 7. am Wäinmount 2008 iwwert Tubakpräventioun

Äntwert vum Gesondheetsminister op déi parlamentaresch Ufor No 2886 vum Här Deputéierten Aly Jaerling iwwert d’Benotzen vun ofschreckende Biller als Gesondheetswarnung op den Zigarettepäck

Den éirewäerten Deputiéierte schwätzt am Zesummenhang vun ofschreckende Biller, déi Groussbritanien als Gesondheetswarnung op den Zigartettepäck imposéiert, vun enger « Kampagne », a freet op Lëtzebuerg och esou eng Campagne virgesäit....Ech well mei wessen


Äentwert vum Här Justizminister vum 16.10.2008 op eng Fro vum 02.10.2008 am Kontext mat den héigen Oofgangsentschädegungen fir Bankdirekteren

Réponse de Monsieur Lux Frieden, Ministre du Trésor et du Budget, aux questions parlementaires urgentes No 2868 et 2869 du 2 octobre 2008 des honorables Députés Alex Bodry et Aly Jaerling...Ech well mei wessen


Aentwert vun dem Här Finanz- a Budgetminister op d’Fro vum 28. am Hierschtmount iwwer d’Baukrediter

Réponse de Monsieur Luc Frieden, Ministre du Trésor et du Budget, à la question parlementaire No 2863 du 28 septembre 2008 de l’honorable Député Aly Jaerling...Ech well mei wessen


Aentwert vum Gesondheetsminister a Minister vun der sozialer Secherheet op déi parlamentaresch Ufro no 2850 vum Här Deputéierten Aly Jaerling iwwer de Stellewäert vun « ehealth » an der Moderniséierungsstrategie vum nationale Gesondheetswiesen

Den honorablen Här Deputéierte sträicht un Hand vun enger rezenter Etude de wirtschaftlechen Aspuerpotenzial vun « ehealth » ervir.

Den Asaz vun innovativen Informatiouns- a Kommunikatiounstechnologië ka sëcher zum Deel zu Käschten-aspuerunge féieren.

Zu Lëtzebuerg ass dëse Potential awer wahrscheinlech méi kleng wéi a méi grousse Länner, wann een d’Investitiounskäschte pro Patient berücksichtegt....Ech well mei wessen


Aentwert vun dem Här Minister fir Kultur, Héchschoul a Fuerschung a vun der Madame Staatssekretärin fir Kultur, Héichschoul a Fuerschung op d’parlamentaresch Ufro no 2817 vum Här Deputéierten Aly Jaerling

D’parlamentaresch Ufro vum Här Aly Jaerling betrëfft déi staatlech finanziell Hëllefe fir Héichschoulstudenten.

Mir kënnen d’Feststellung vum Här Deputéierten net bestätegen....Ech well mei wessen


Aentwert vun dem Här Minister fir Kultur, Héichschoul a Fuerschung a vun der Madame Staatssekretärin fir Kultur, Héichschoul a Fuerschung op d'parlamentaresch Ufro no 2864 vum Här Deputéierten Aly Jaerling.

D'Parlamentaresch Ufro vum Här Aly Jaerling betrefft de Setz vun der Letzebuerger Universitéit...Ech well mei wessen


Réponse à la question parlementaire No 2751 de M. le Député Aly Jaerling concernant le « Grand Prix Eurovision de la Chanson »

Den Här Deputéierten Aly Jaerling freet d’Regierung iwwert d’Méiglechkeeten fir zu Lëtzebuerg de « Grand Prix d’Eurovision de la Chanson » ze organiséieren.

Ech wollt dem Här Deputéierten dës Informatioune ginn als Äntwert :...Ech well mei wessen


Äntwert op d’parlamentaresch Ufro no 2796 vum 4. September 2008 vum Deputéierten Aly Jaerling iwwer d'Verléinen vun de Sloten um Flughafen London Heathrow

Den éierbaren Deputéierten stellt verschidde Froen a Relatioun mat de Landrechter vun der Gesellschaft Luxair um Fluhafen Heathrow zu London.

1. an 2.
D’Start- a Landesloten um Flufhafen Heathrow gehéieren der Gesellschaft Luxair S.A. an dommader hiren Aktionären.

De Staat ass am Verwaltungsroot vun der Gesellschaft niewt denen aneren Aktionäre vertrueden....Ech well mei wessen


Réponse de Monsieur Lucien Lux, Ministre des Transports, à la question parlementaire no 2820 du 16 septembre 2008 de Monsieur le Député Aly Jaerling
Äntwert vum Transportminister op d'Embenennung vum Zugarrêt Belbal-Usines an Belval-Université

Den Här Deputéierten Aly Jaerling befaasst sech a senger parlamentarescher Ufro vum 16. September 2008 mat der Dénominatioun vun der Zuchhaltestell bei der Rockhal zu Esch-Belval.

Ech ka bestätegen, datt d’Haltestell « Belval-Usines » vu Mëtt Dezember 2008 un op Wonsch vun der Geméng Esch « Belval-Université » genannt wert ginn....Ech well mei wessenPages: << Prev 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>