Aly Jaerling

Tel:
+352 621 151592

E-Mail:
jaly@pt.lu

Äntwert vum Gesondheetsminister op déi parlamentaresch Ufro No 2843 vum 22.09.2008 vum Här Deputéierten Aly Jaerling iwwert een méiglechen Zesummenhang tëschend dem Gebrauch vu Paracetamol bei Kanner an dem spéideren Optriede vun Asthma.

Déi Etude, op déi den éierewäerten Här Deputéierten sech berifft, ass am « Lancet » publizéiert ginn....Ech well mei wessen


Äntwert vun der Madame Mady Delvaux-Stehres, Ministerin vun der Educatioun an der Beruffsausbildung op d’parlamentaresch Ufro No 2844 vum 23.09.2008 vum Här Deputéierten Aly Jaerling

Em waat geet et :

Well eis Schoul Kanner mat ganz ënnerschiddleche Fähegkeeten ze ënnerichten huet muss nei individuell geschafft gin an zwar esou dass déi eng sech net langweilen an dei aner net permanent iwwerfuerdert sin.

Die eng an déi aner kreien ungepassten Aufgaben awer all musse se den Niveau erreechen dén z.b. am Primaire fir all cycle festgeluet get....Ech well mei wessen


Réponse du 03.10.2008 de Monsieur le Ministre de la Santé et de Sécurité sociale à une question parlementaire du 19.09.2008 concernant le placement des fonds de pensions.

Je voudrais tout d’abord rappeler que la gestion de cette réserve invoquée dans les questions parlementaires des honorables Députés incombe au Fonds de compensation commun au régime général des pensions (ci-après FDC), qui est un établissement public créé par la loi du 6 mai 2004 sur l’administration du patrimoine du régime général de pension....Ech well mei wessen


Réponse du Ministre de la Santé et de Sécurité sociale à la question parlementaire No 2752 du 6 août 2008 de Monsieur le Député Aly Jaerling

En réponse à sa question parlementaire, j’ai l’honneur d’informer l’honorable Député que le dossier médical du patient auprès du médecin généraliste (DMG1) est toujours au stade de projet....Ech well mei wessen


Äentwert vum 02.10.2008 op d’parlamentaresch Ufroo No 2824 vum éierewärten Deputéierten Aly Jaerling

Opgrond vun der Ukennegung vun ARCELOR-MITTAL iwwer Restrukturéierungen, hat ech eng Dringlechkeetsfro gestallt, am Kontext mat de Reperkussiounen déi daat kënnt op eis Stoolsiter an hir Beschäftegt, hunn.

Hei d’Aentwert vum Här Aarbechtsminister, a méin Kommentar dozou :...Ech well mei wessen


Äentwert vum 19.09.2008 vum Här Transportminister op eng Fro am Kontext mat den Zig Bombardier 300 wou Diren net op an zou gange sinn.

Réponse de Monsieur Lucien Lux, Ministre des Transports, à la question parlementaire No 2562 du 26 mai 2008 de Monsieur le Député Aly Jaerling

Den Här Deputéierten Aly Jaerling befaasst sech a senger parlamentarescher Ufor mat engem Problem bei der Ouverture vun den Diren bei den doppstäckegen Zich vum Constructeur Bombardier....Ech well mei wessen


Aentwert op eng Fro iwwert d'Ofholzen vun Tropebescher an Zentralafrika

Réponse de Monsieur Luc Frieden, Ministre du Trésor et du Budget, à la question parlementaire no 2518 du 5 mai 2008 de l'honorable Député Aly Jaerling...Ech well mei wessen


Aentwert vum Här Minister vun der Gesondheet vun der Sozialer Secherheet op eng Fro iwwer d'Erembezuelen vun Röntgenrechnungen

Réponse du Minsitre de la Santé et de la Sécurité sociale à la question parlementaire No 2488 du 22 avril 2008 de Monsieur le Député Aly Jaerling...Ech well mei wessen


Aentwert vum Gesondheetsminister op déi parlamentaresch Ufro No 2308 vum Här Deputéierten Aly Jaerling iwwert Tatoo- a Piercingpraktiken

De rezente Rapport vun der franséischer Académie de Médécine ass menge Servicer bekannt.

Meng Servicer hu keng Informatiounen iwwert Tatoo- oder Piercingaktivitéiten....Ech well mei wessen


Äntwert vum Här Justizminister an dem Här Banneminister zu der parlamentarescher Ufro no 2197 vum Här Deputéierten Aly Jaerling iwwert d’Autorisatioun vu Freedefeier

Den 18. Dezember 2002 hat den deemolegen Deputéierten, den Här Mars di Bartolomeo, a senger parlamentarescher Fro Nummer 1973 scho Froe gestallt am Zesummenhang mat Freedefeieren, déi Privatpersounen op Sylvesterowend lassloossen....Ech well mei wessenPages: << Prev 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>