Aly Jaerling

Tel:
+352 621 151592

E-Mail:
jaly@pt.lu

Äntwert vum Här Wirtschaftsminister zu der parlamentarescher Ufro no 2199 vum Här Deputéierten Aly Jaerling iwwert Taxen déi Geschäftsleit un d’SACEM mussen duebel bezuelen / an Kommentar dozou

Ech hunn d’Eier, dem Här Deputéierten Aly Jaerling op seng parlametaresch Ufro no 2199 déi folgend Äentwert ze gin :

Well ët hautesdaags fir en Auteur aus prakteschen Grënn quasi onméiglech ass, seng Urheberrechter selwer ze geréieren, ass ët Usus, datt en déi Rechter enger Verwertungsgesellschaft uvertraut....Ech well mei wessen


Äentwert vum Wirtschaftsminister Jeannot Krecké an dem Arbechtsminister François Biltgen op d’parlamentaresch Drenglechkeetsfro no. Q 2219 vum 11. Januar 2008 vum Här Deputéierten Aly Jaerling iwwer den ArcelorMittal Site Gandrange

D’Regierung ass iwwert d’Emstrukturéierungspläng am Beräich „Drotstol“ vun der Generaldirektioun ArcelorMittal informéiert gin....Ech well mei wessen


Réponse commune à la question parlementaire no 2229 du 15 janvier 2008 de Monsieur le député Aly Jaerling adressée au Ministre des Travaux publics et au Ministre des Transports

Fir op d’Fro vum honorablen Députéierten Aly Jaerling, déi hien den 15ten am Haartmount 2008 iwert d’Schléissung vum Bunniwergang zu Réideng gestalt huet, ze äntwerten, muss een eppes méi wäit aushuelen:...Ech well mei wessen


Aentwert vum Här Staatsminister op eng Fro vum 20. am Karschantz 2007, déi erréicht den 11. am Hartmount 2008 eragangen ass, iwwer de Käschtepunkt vun de religiéisen Kommunitéiten

Réponse de Monsieur Jean-Claude Juncker, Premier Ministre et Ministre des Finances à la question parlementaire no 1935 du 20 août 2007 de Monsieur le Député Aly Jaerling...Ech well mei wessen


Aentwert vum Wirtschaftsminister a vum Arbechtsminister iwwer déi Leit, déi bei der WSA beschäftegt woaren an nach keng nei Schaff fond hun

Réponse commune de Monsieur le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et de Monsieur le Ministre du Travail et de l’Emploi à la question parlementaire no 2103 du 13 novembre 2007 de l’honorable Député Aly Jaerling...Ech well mei wessen


Réponse de Monsieur Lucien Lux, Ministre des Transports à la question parlementaire No 2085 de Monsieur le Député Aly Jaerling

Äentwert vum Här Transportminister d'Fro:

Fir waat kann en Jugendlechen net méi gratis mam öffentlechen Transort matfueren bis en seng Jumbokaart kriit, bei Virweisen vun sénger Quittung, well en bei der Demande jo seng Jumbokaart bezuelt huet?...Ech well mei wessen


Koordinéiert Äentwert vum Arbechts- a Beschäftegungsminister a vum Wirtschafts- an Aussenhandelsminister op di parlamentaresch Ufro No 1964 vum 6. September 2007 vum Här Deputéierten Aly Jaerling iwwer d’Sécherheet vu Spillsaache

D’Maartaféierung vu Spillsaachen ass geregelt duerch de „règlement grand-ducal modifié du 3 février 2992 relatif à la sécurité des jouets“, an ass d’Ëmsetzung vun der Richtlinn 88/378/CEE....Ech well mei wessen


Äentwert vum Minister vun den Auslandsgeschäfter an der Immigratioun iwwer d’Afféierung vu biomteresche Päss

Réponse de Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et de l’immigration à la question parlementaire no 1860 du 19 juillet 2007 courant de l’honorable Monsieur le Député Aly Jaerling concernant le passeport biométrique...Ech well mei wessen


En service national des retraités an eng Rentnerkummer?

Äentwert vum Premier- a Staatsminister op d’parlamentaresch Ufro No 1940 vum 22. August 2007 vum Deputéierten Aly Jaerling,

an Kommentar dozou...Ech well mei wessen


Sollen och d’Gewerschaften an der Verfaassung verankert ginn oder nëtt?

Äentwert vum Här Staatsminister op d’parlamentaresch Ufro No 1937 vum 21. August 2007 vum honorabelen Deputéierten Aly Jaerling,

an Kommentar dozou...Ech well mei wessenPages: << Prev 4 5 6 7 8 9 10 Next >>