Aly Jaerling

Tel:
+352 621 151592

E-Mail:
jaly@pt.lu

Äentwert vum Här Transportminister op d'Fro iwwer de Kaméidi, deen nuets duerch d’Gidderzich zu Esch verursaacht gëtt,

an de Kommentar dozou

Réponse de Monsieur Lucien Lux, Ministre des Transports, à la question parlementaire No 1991 du 19 septembre 2007 de Monsieur le Député Aly Jaerling...Ech well mei wessen


Fro iwwer de Bilan vun der berufflecher Arbechtsonfähegkeet am Kontext mam reclassement interne an externe

Gemeinsam Äntwert vum Här Arbechtsminister a vum Här Sozialminister op d’parlamentaresch Fro No 1988 vum 17. am Hierschtmount 2007 vum Här Deputéierten Aly Jaerling...Ech well mei wessen


Fro un déi zoustänneg Ministeren iwwer d’Komadrénken

Äntwert vum Gesondheetsminister a vum Mëttelstandsminister op déi parlamentaresch Ufro No 1945 vum Här Deputéierten Aly Jaerling iwwert de sougenannte Phenomän vum Komadrénken...Ech well mei wessen


Fro iwwer eng Konventioun mat der musulmanescher Kommunautéit zu Letzebuerg

Réponse à la question parlementaire no 1924 du 13 août 2007 de Monsieur le Député Aly Jaerling concernant le projet de convention entre l'Etat et le Culte Musulman...Ech well mei wessen


Fro iwwer D’Kompetenzen vun den musulmaneschen Muftien am Zesummenhang mat hirer juristescher Kompetenz

Réponse à la question parlementaire No 1934 du 17 août 2007 de Monsieur le Député Aly Jaerling concernant les compétences du Mufti dans le cadre du projet de convention entre l’Etat et le Culte musulman....Ech well mei wessen


Fro iwwer eng eventuell Trennung vun der wallounescher, flamännescher a germanophonescher Regioun an der Belsch

Äentwert vum Staatsminister Jean-Claude Juncker op d’parlamentaresch Ufro No 1946 vum 27. August 2007 vum Här Deputéierten Aly Jaerling...Ech well mei wessen


Äntwert vum Innen- a Landesplanungsminister op d’parlamentaresch Ufro No 1855 vum Här Deputéierten Aly Jaerling

D'Fro woar gestallt am Zesummenhang mat dem Afféieren vun engem gratis Museksunterrecht fir jiddfereen.

No der Äntwert vum Minister, méin Kommentar dozou...Ech well mei wessen


Äentwert vum Minister vun der Verteidigung an vun der Ministesch vun der Chancegläichheet op d’parlamentaresch Ufro 1853 vum 16ten Juli 2007 vum honorabelen Deputéierten Aly Jaerling iwwer d'Prioritéit bei der Astellung vun Saldoten

an uschléissend Kloerstellung dozou...Ech well mei wessen


Gemeinsam Äntwert vum Transportminister an vum Banneeminister op eng Fro am Kontext mat den neien Tarifer am öffentlechen Transport

Réponse commune de Monsieur le Ministre des Transports et de Monsieur le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire à la question parlementaire No 1812 du 3 juillet 2007 de Monsieur le Député Aly Jaerling....Ech well mei wessen


Zouen Zug-Barrière zu Rodange

Äntwert vum Här Lucien Lux, Transportminister, op d’parlamentaresch Ufro no 1757 vum 23. Mee 2007 vum Här Deputéierten Aly Jaerling

Duerch seng parlamentaresch Ufro no 1757 vum 23. Mee 2007 wollt den Här Deputéierten Aly Jaerling wëssen, firwat d’Barrière zu Rodange bei der Gare am Ament gespaart ass....Ech well mei wessenPages: << Prev 5 6 7 8 9 10 Next >>